Van der Veen & Kromhout accountants

Bij Van der Veen & Kromhout accountants draait het om de mensen

Van der Veen & Kromhout, registeraccountants en belastingsadviseurs is met drie vestigingen in Friesland een grote regionale speler en vanuit die positie goed in staat middelgrote klanten te bedienen, met name door de betrokkenheid van haar mensen bij de klanten. “Wij zijn de financiële specialist voor het bedrijfsleven.”

Alles draait bij Van der Veen & Kromhout om het kennen van de klant en het contact hebben met de klant. “Goed contact is essentieel, dan weet je wat er speelt. Klanten vinden het zelf ook erg belangrijk om één aanspreekpunt te hebben die hun bedrijf en hun fiscale positie kent, die ook in de branche is ingevoerd en die als klankbord kan fungeren”, zegt Douwe Bergsma, registeraccountant en vennoot. Om korte lijnen te hebben is er destijds bewust gekozen voor drie vestigingen op een strategische plek in Friesland – Gorredijk, Drachten en Joure – met een maximale personeelsgrootte van ongeveer 60 man per kantoor. “Het voordeel daarvan is dat je alle kennis en alle specialisten op bedrijfseconomisch en fiscaalgebied in huis hebt, maar dat je wel hele korte lijnen met de klanten houdt. En dat is wat de klant wil. Daarnaast hebben wij relatief weinig personeelsmutaties waardoor we een goede relatie met de klant kunnen opbouwen. We willen een stabiele factor zijn voor de klant.”

Breed pakket

De bedrijven in Gorredijk en Drachten zijn destijds door de heren Van der Veen en Kromhout opgericht. In de jaren zeventig zijn zij vanuit hun eenmanszaken gaan samenwerken en sindsdien hebben de kantoren zich ontwikkeld tot een bedrijf met drie vestigingen en 120 medewerkers in totaal. Het kantoor in Joure waar Bergsma manager van is, is in 1996 gebouwd met als doel zich voornamelijk op het westen en zuiden van Friesland te richten. “Onze klanten strekken zich uit van de eenmanszaak ‘op de hoek’ tot middelgrote bedrijven met ongeveer 300 personeelsleden en alles wat daar aan bedrijvigheid tussen zit. Van der Veen & Kromhout kenmerkt zich niet alleen door een breed pakket aan klanten, maar ook door een breed scala aan activiteiten. Het bedrijf richt zich naast haar corebusiness van accountancy en belastingadvies, ook op advisering op bedrijfseconomisch en fiscaalgebied. Zo biedt Van der Veen & Kromhout een full service concept aan en kenmerkt het bedrijf zich door “gebundelde expertise” vanwege die brede aanpak en omdat het bedrijf alle specialisten in huis heeft: accountants, fiscalisten, juristen, bedrijfseconomen en automatiseringsexperts.

Gewoon

Gewoon je werk goed doen, een no-nonsense benadering en niet meewaaien met de waan van alledag. Zo zou je de bedrijfsfilosofie van Van der Veen & Kromhout kunnen omschrijven. Belangrijk element daarbij is om wel mee te gaan met de tijd. “We zijn we nu bezig met het implementeren van online salarisadministraties. Klanten kunnen online via een internettoepassing de personeelsmutaties in ons systeem invoeren en wij verwerken die gegevens verder. Daarnaast kunnen zij zelf in dit systeem diverse personeelsgegevens elektronisch bewaren en beheren. Daar lopen we nu mee voorop in de markt en op die manier kunnen onze klanten snel en efficiënt gebruik maken van de meest recente toepassingen op automatiseringsgebied. Maar het belangrijkste – en dat is waar het omgaat – is dat we een goed product leveren en dat je er bent voor de klant.”